22-11-12

Folteringen in Belgische gevangenissen

aktie.arbi.zarmaev-royal.palace.Brussel.jpg

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af hoe het thans staat met de folterpraktijken in de Brugse gevangenis.

Enkele jaren geleden werden een aantal Koerden van een linkse organisatie van allerlei zaken beschuldigd en in de gevangenis van Brugge opgesloten waar dat zij geisoleerd en gefolterd werden. Dat gebeurde onder het 'toezicht' van de toenmalige minister van Justitie Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) die zich door de Turkse regering, waarmee ze goede contacten onderhield, onder druk liet zetten.
De Turkse regering wilde ten allen koste dat de Koerdische militanten aan Turkije zouden uitgeleverd worden.
 De isolaties en folteringen in de gevangenis van Brugge waren dus vermoedelijk bedoeld om hen tot schuldbekentenissen te dwingen.
Er volgde een eindeloos proces waarbij de advocaten van de Liga voor de Mensenrechten de verdediging van de Koerden op zich namen.
Het Europees Comité Tegen Folteringen sprak toen zijn ‘bezorgdheid’ uit over de folteringen en maakte een aantal aanbevelingen over aan de Belgische Staat.

Een paar jaren nadien was het de beurt aan Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die, vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, al jarenlang een spreekverbod met de pers en met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven heeft. Deze laatsten kwamen hem gedurende 2 jaren en iedere week in de gevangenis opzoeken.
Ook Vervloesem werd herhaaldelijk in de gevangenis van Brugge geisoleerd en gefolterd en werd tijdens een delicate open hartoperatie dagenlang aan zijn ziekenhuisbed vastgeketend omdat men hem, in het verlengde van het jarenlange media-proces, opnieuw als een gevaarlijke en onverbeterlijke misdadiger wou schilderen terwijl men door het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort heeft bewezen dat men de kindermisbruikers beschermt.
Zijn medicatie (Marcel Vervloesem is hart-, nier-, diabetes- en kankerpatiënt) werd hem regelmatig onthouden zodat hij regelmatig in het ziekenhuis diende te worden opgenomen.
De Werkgroep Morkhoven is ervan overtuigd dat men hem op die manier en onder het toeziende oog van 
de toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten), uit de weg heeft willen ruimen.

In 2011 werd de Tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarbaev, na een uitleveringsverzoek van de Russische ambassade, in de gevangenis van Brugge geisoleerd, gefolterd en met neuroleptica bewerkt. Dat gebeurde ook onder het toeziende oog van justitieminister Stefaan De Clerck.
Na akties van de vzw Werkgroep Morkhoven en protesten van ondermeer Pax Christi en Amnesty International, werd hij uiteindelijk met een paar gebroken ribben vrijgelaten.

Het VN-comité tegen foltering, liet zich destijds in haar rapport vrij kritisch uit over de toestanden in Belgische gevangenissen. Het hoopte dat België 'zo snel mogelijk een nationaal controleorgaan opricht om de wrede, onmenselijke en vernederende behandeling van gevangenen te voorkomen' maar zei geen woord over de Wet Borginon van 2004 (de zogenaamde Belgische gevangeniswet) die voorzag in het oprichten van Commissies voor Toezicht die erover moesten waken dat de rechten van de gevangenen en de mensenrechten in de Belgische gevangenissen, gerespecteerd werden.
Maar zowel de VN-rapporten als de aanbevelingen van het Europees Comité Tegen Folteringen (ECAT) tegenover de Belgische regering, kwamen door de goede contacten met de Europese instanties te Brussel in de prullenmand terecht.

-----

NIEUWS UIT DE BRUGSE REGIO

MENSENRECHTENACTIVIST EIST ANTWOORD OVER FOLTERING IN BRUGSE GEVANGENIS


Mensenrechtenactivist eist antwoord over foltering in Brugse gevangenis

Brugge, 18/4/2011 

Blogger en mensenrechtenactivist Jan Boeykens heeft klacht bij de federale ombudsman een klacht neergelegd, over de behandeling van politiek vluchteling Arbi Zarmaev in de gevangenis van Brugge. Justitieminister De Clerck (CD&V) en het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen antwoorden al weken niet op een aantal klachten, en dus grijpt Boeykens naar die mogelijkheid...

Foltering

Boeykens en familieleden van de gedetineerden schreven de voorbije weken tal an aangetekende brieven omtrent folter- en afzonderingspraktijken en het gebruik van psychiatrische drugs die Arbi Zarmaev zou hebben ondergaan aan justitieminister De Clerck maar deze bleven onbeantwoord. “Het is duidelijk dat de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid met de burger, tot tal van wantoestanden leidt waarvoor men zich telkens tot de federale ombudsdienst moet richten die echter niets aan deze situatie kan veranderen,” zegt Boeykens, die meent te weten dat Arbi Zarmaev in de gevangenis zit "met zware verwondingen aan enkels en voeten die wijzen op zware folterpraktijken".(FN-Meegedeeld-JB)

http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=31973

De commentaren zijn gesloten.