30-11-12

Amnesty International in vraag gesteld

amnesty-international-afghanistan-nato.jpgDe dubieuze praktijken van Amnesty International

30 november 2012 

Het rommelt op het Britse hoofdkwartier van Amnesty International. Dat er al lang aanslepende interne ruzies over het beleid waren was bij insiders gekend. Maar nu raken als gevolg van ernstige sociale problemen ook enkele media zich bewust van de problemen bij deze ngo. Zo is er zelfs de eis tot ontslag van grote baas secretaris generaal Salil Shetty alsmede die van Kate Allen, de directeur van de lokale Britse afdeling.

En mede als gevolg van het als asociaal bestempelde personeelsbeleid waren er de voorbije weken zelfs al twee stakingsacties. Ook vertrokken uit onvrede met de gang van zaken het voorbije jaar reeds vier regiodirecteurs waaronder recent Susan Lee die de dossiers rond Latijns Amerika beheerde. Voor wie Amnesty International al jaren volgt allemaal geen verrassing.

Bonussen

Het beeld van een onbaatzuchtige ngo die zich met hart en ziel inzet voor de mensenrechten en politieke gevangenen ligt duidelijk aan diggelen. Wat wij nu te zien krijgen is er een van grijpzucht en asociale praktijken die zelfs doen denken aan de tijd van Charles Dickens. Met daarbij een politiek beleid dat netjes past binnen de westerse imperialistische oorlogsstrategie.

Alles begon toen begin vorig jaar uitlekte dat de twee vroegere topfiguren van de organisatie, secretaris generaal Irene Khan en haar adjunct Kate Gilmore in december 2009 in het grootste geheim een ontslagvergoeding hadden gekregen waar alle andere medewerkers en gewone donateurs alleen maar van kunnen dromen.

Zo kreeg Irene Khan 659.000 euro en Kate Gilmore een 350.000 euro als afscheidsgeschenk. Totaal meer dan 1 miljoen euro dus! Daarbij bleek Irene Khan bij Amnesty een jaarwedde te hebben getrokken van een mooie 163.764 euro. Dit terwijl Irene Khan aan het hoofd van AI was gekomen met de slogan de armoede te bestrijden.

Het raakte begin 2011 bekend toen Amnesty verplicht was haar jaarverslag voor 2009 te publiceren. Iets wat intern een storm van verontwaardiging veroorzaakte waarvan de organisatie feitelijk nog niet is bekomen.

Bij Amnesty geeft men toe fouten te hebben gemaakt. Woordvoerster Susanna Flood: “Het werd geheim gehouden om het werk van Amnesty International niet te schaden. Het was totaal fout en Peter Pack, de voorzitter van de Internationale Uitvoerende Raad, is nadien niet meer herverkozen geraakt. Wij hebben hiervoor dan onze excuses aangeboden.” Met andere woorden: Men wist dat het fout was en daarom hield men het geheim.

Armoede bestrijden

Nadien bleek trouwens ook hoe Irene Khan met succes de armoede had bestreden. Op persoonlijk vlak dan. Zo werd zij die maand van haar ontslag rector van de universiteit van Salford in Manchester en nadien ook nog eens baas van de International Development Law Organization in Rome, een multilaterale organisatie. Financieel noemt men dat binnen zijn.

Bovendien wacht haar praktisch zeker de Britse adelstand. Zo waren de vorige rectoren van de universiteit van Salford, achtereenvolgens Prins Philip, echtgenoot van de koningin, Sarah Hertogin van York, de ex-schoondochter van de koningin, Sir Walter Bodmer en Sir Martin Harris. Lidmaatschap van de Britse adel is dus voor haar zo te zien alleen een kwestie van wat geduld hebben.

Ook Kate Gilmore, de toenmalige nummer twee, zit financieel op rozen. Zo is ze nu assistent secretaris generaal en adjunct uitvoerend directeur van het United Nations Population Fund (UNFPA), een van de zovele vet betalende postjes binnen de VN.

Het bewijst nogmaals hoezeer een organisatie als Amnesty International een vast onderdeel vormt van het westerse establishment. Critici van deze westerse elite zullen achteraf nu eenmaal financieel niet zo beloond worden als dit duo. Het toont dat de mensenrechtenpolitiek van deze ngo geheel past binnen de westerse oorlogsstrategie.

Wie dacht dat het na dit vertrek met de lonen van de top in de andere meer egalitaire richting zou uitgaan is echter verkeerd. Suzanna Flood: “Salil Shetty heeft een jaarwedde van 192.800 pond (237.192 euro) maar daar wordt nu strikt op toegezien zoals op het vlak van overuren en extra onkostennota’s.” Wat wil zeggen dat Irene Khan naast haar riante wedde nog veel extra’s binnenhaalde.

Arm Bangladesh

Typerend voor het totaal gebrek aan inzicht en kritische zin binnen Amnesty en bij veel buitenstaanders is dat Irene Khan, toen zij nog baas was bij AI, werd voorgesteld als een soort van heilige en een dame die Amnesty nieuw elan zou geven. Zo kwam ze hier spreken op een bijeenkomst van het tijdschrift MO. Met daarbij niets dan lof voor haar inzet.

En toen het verhaal van haar bonus uitlekte bleef ook Eva Brems, toen baas van AI Vlaanderen en nu parlementslid voor Groen, het hebben over de dame die “kwam uit dat arme Bangladesh” (1).

Armen Bangladesh? Haar familie behoort er tot de rijke bovenlaag en die zal deze status wel niet bereikt hebben door met hun voeten te ploeteren in de giftige leerlooierijen van Dhaka of te naaien in de brandonveilige textielfabrieken daar.  Maar als hagiografische sfeerschepping kan de uitleg van Brems natuurlijk wel tellen.

Foto: Amnesty International roept de Navo nu al op om verder te doen met de oorlog in Afghanistan met als excuus de vrouwenrechten. 

http://willyvandamme.wordpress.com/2012/11/30/de-dubieuze-praktijken-van-amnesty-international/

20:51 Gepost door activist in Actualiteit, Amnesty International | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-11-12

Belgische gevangenissen: schending mensenrechten

Rik Van Cauwelaert.directeur.Knack.jpg 3 mei 2012


De federale regering had het nog zo beloofd: er zou niet worden bespaard op Justitie. En toch. Nu blijkt er zelfs geen geld meer voor extra cipiers in de overvolle gevangenissen. Getergd door een falende federale overheid heeft ook de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen zijn werk opgeschort...


‘Beschamend’ noemde de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in zijn jongste jaarraport (2008-2010) de toestand in de Belgische gevangenissen. De huisvesting van de gevangenen is volgens de raad zo ondermaats dat die eigenlijk een aanslag betekent op de menselijke waardigheid. 

Die Centrale Toezichtsraad werd in 2003 opgericht om de werking van de gevangenissen te controleren en toe te zien op de correcte behandeling van de gedetineerden. De raad kan niet alleen alle incidenten in de gevangenis oplijsten, maar ook, indien nodig, samen met de verantwoordelijken zoeken naar oplossingen voor de problemen waarmee de gevangenissen te kampen hebben. 

Door de mediaopwinding rond de pas gevormde regering van premier Elio Di Rupo kreeg dit rapport eind vorig jaar te weinig aandacht. Enkele kranten meldden alleen dat de nieuwe minister van Justitie Annemie Turtelboom niet wenste te reageren op de besluiten van het rapport – wat op zich al een opmerkelijke politieke houding is. 

Kennelijk getergd door de nonchalante federale overheid heeft de voorzitter van de Centrale Toezichtsraad, psychiater Paul Cosyns, ontslag genomen. En het bestuur heeft eenparig besloten de werkzaamheden op te schorten. 

Het ministerie van Justitie wordt geacht de Centrale Toezichtsraad, die niet eens over eigen financiële middelen kan beschikken, te voorzien van een secretaris en plaatsvervangend secretaris. Maar zelfs daar liep het van bij de aanvang al fout. De uitgestuurde secretarissen bleken meestal incompetent, als ze al bereid waren te werken. Dossiers bleven onbehandeld of belandden bij het afval. 
Bij haar aantreden had de regering-Di Rupo nog zo beloofd dat er niet zou worden bespaard op Justitie. Doch die belofte bleef niet overeind. Net als alle andere departementen moet Justitie onder de kaasschaaf. Vorige week trachtte Justitieminister Annemie Turtelboom van haar collega’s te verkrijgen dat 393 vertrekkende gevangeniscipiers toch worden vervangen. Ze vroeg daarom 14 miljoen euro bijkomende middelen. Maar zelfs haar eigen partij Open VLD toonde zich aanvankelijk onwrikbaar. Uiteindelijk mocht de minister haar cipiers houden, maar ze moest dan wel elders gaan besparen. 

Terwijl het aantal gevangenen toeneemt – er zitten nu 11.200 mensen in de Belgische gevangenissen – en de cellen overvol raken, blijkt Justitie daar financieel helemaal niet op voorzien. 

In de gevangenissen wordt de toestand schrijnender met de dag. Zo schrijnend dat voorzitter Luc Hennart van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg onlangs de onderzoeksrechters vroeg voortaan twee keer na te denken alvorens iemand in voorarrest naar de gevangenis van Vorst te sturen. Vorst is dan ook de meest verwaarloosde gevangenis van het hele land, met een overbevolking van nagenoeg vijftig procent. 

Zolang de regering geen doortastende maatregelen neemt, blijft de toestand in de Belgische gevangenissen een schending van de mensenrechten. 

Foto: Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur Knack

http://www.knack.be/opinie/columns/rik-van-cauwelaert/schending-mensenrechten-in-belgische-gevangenissen/opinie-4000089738495.htm

Folteringen in Belgische gevangenissen

aktie.arbi.zarmaev-royal.palace.Brussel.jpg

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af hoe het thans staat met de folterpraktijken in de Brugse gevangenis.

Enkele jaren geleden werden een aantal Koerden van een linkse organisatie van allerlei zaken beschuldigd en in de gevangenis van Brugge opgesloten waar dat zij geisoleerd en gefolterd werden. Dat gebeurde onder het 'toezicht' van de toenmalige minister van Justitie Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) die zich door de Turkse regering, waarmee ze goede contacten onderhield, onder druk liet zetten.
De Turkse regering wilde ten allen koste dat de Koerdische militanten aan Turkije zouden uitgeleverd worden.
 De isolaties en folteringen in de gevangenis van Brugge waren dus vermoedelijk bedoeld om hen tot schuldbekentenissen te dwingen.
Er volgde een eindeloos proces waarbij de advocaten van de Liga voor de Mensenrechten de verdediging van de Koerden op zich namen.
Het Europees Comité Tegen Folteringen sprak toen zijn ‘bezorgdheid’ uit over de folteringen en maakte een aantal aanbevelingen over aan de Belgische Staat.

Een paar jaren nadien was het de beurt aan Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die, vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, al jarenlang een spreekverbod met de pers en met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven heeft. Deze laatsten kwamen hem gedurende 2 jaren en iedere week in de gevangenis opzoeken.
Ook Vervloesem werd herhaaldelijk in de gevangenis van Brugge geisoleerd en gefolterd en werd tijdens een delicate open hartoperatie dagenlang aan zijn ziekenhuisbed vastgeketend omdat men hem, in het verlengde van het jarenlange media-proces, opnieuw als een gevaarlijke en onverbeterlijke misdadiger wou schilderen terwijl men door het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort heeft bewezen dat men de kindermisbruikers beschermt.
Zijn medicatie (Marcel Vervloesem is hart-, nier-, diabetes- en kankerpatiënt) werd hem regelmatig onthouden zodat hij regelmatig in het ziekenhuis diende te worden opgenomen.
De Werkgroep Morkhoven is ervan overtuigd dat men hem op die manier en onder het toeziende oog van 
de toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten), uit de weg heeft willen ruimen.

In 2011 werd de Tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarbaev, na een uitleveringsverzoek van de Russische ambassade, in de gevangenis van Brugge geisoleerd, gefolterd en met neuroleptica bewerkt. Dat gebeurde ook onder het toeziende oog van justitieminister Stefaan De Clerck.
Na akties van de vzw Werkgroep Morkhoven en protesten van ondermeer Pax Christi en Amnesty International, werd hij uiteindelijk met een paar gebroken ribben vrijgelaten.

Het VN-comité tegen foltering, liet zich destijds in haar rapport vrij kritisch uit over de toestanden in Belgische gevangenissen. Het hoopte dat België 'zo snel mogelijk een nationaal controleorgaan opricht om de wrede, onmenselijke en vernederende behandeling van gevangenen te voorkomen' maar zei geen woord over de Wet Borginon van 2004 (de zogenaamde Belgische gevangeniswet) die voorzag in het oprichten van Commissies voor Toezicht die erover moesten waken dat de rechten van de gevangenen en de mensenrechten in de Belgische gevangenissen, gerespecteerd werden.
Maar zowel de VN-rapporten als de aanbevelingen van het Europees Comité Tegen Folteringen (ECAT) tegenover de Belgische regering, kwamen door de goede contacten met de Europese instanties te Brussel in de prullenmand terecht.

-----

NIEUWS UIT DE BRUGSE REGIO

MENSENRECHTENACTIVIST EIST ANTWOORD OVER FOLTERING IN BRUGSE GEVANGENIS


Mensenrechtenactivist eist antwoord over foltering in Brugse gevangenis

Brugge, 18/4/2011 

Blogger en mensenrechtenactivist Jan Boeykens heeft klacht bij de federale ombudsman een klacht neergelegd, over de behandeling van politiek vluchteling Arbi Zarmaev in de gevangenis van Brugge. Justitieminister De Clerck (CD&V) en het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen antwoorden al weken niet op een aantal klachten, en dus grijpt Boeykens naar die mogelijkheid...

Foltering

Boeykens en familieleden van de gedetineerden schreven de voorbije weken tal an aangetekende brieven omtrent folter- en afzonderingspraktijken en het gebruik van psychiatrische drugs die Arbi Zarmaev zou hebben ondergaan aan justitieminister De Clerck maar deze bleven onbeantwoord. “Het is duidelijk dat de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid met de burger, tot tal van wantoestanden leidt waarvoor men zich telkens tot de federale ombudsdienst moet richten die echter niets aan deze situatie kan veranderen,” zegt Boeykens, die meent te weten dat Arbi Zarmaev in de gevangenis zit "met zware verwondingen aan enkels en voeten die wijzen op zware folterpraktijken".(FN-Meegedeeld-JB)

http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=31973

16-11-12

Pro-Palestinian demonstration in London

Pro-Palestinian activists.London.16.11.12.jpg

Pro-Palestinian activists have held a demonstration outside the Israeli embassy in London to protest the ongoing strikes by the Tel Aviv regime against the coastal territory.

The protest, which took place on Thursday evening, had been called by Stop-the-War Coalition, a UK group that campaigns against what it believes are unjust wars. Calling for the rally, the group warned against the incidence of a “Gaza massacre,” the DigitalJournal.com global media network reported.

“Unless something is done to stop the violence…we could see yet another humanitarian crisis…,” the coalition warned amid the continuation of Israel’s new wave of attacks against the enclave, which started on Wednesday and has so far killed at least 21 people.

Also on Thursday, the Arab Organization for Human Rights in Britain, an NGO that works on human rights issues in the Arab World, called on Egypt to “take urgent action” to save the Gaza Strip in the face of Israeli strikes.

The Israeli military frequently carries out airstrikes and other attacks on the Gaza Strip, saying the acts of aggression are being conducted for defensive purposes. However, in violation of international law, disproportionate force is always used and civilians are often killed or injured.

The attacks rage on while Israel keeps up its crippling blockade on Gaza, which it imposed on the enclave in 2007.

http://www.islamicinvitationturkey.com/2012/11/16/pro-palestinians-protest-in-london-amid-israel-attacks-on-gaza-strip/

Recent publications about Syria

SyrianArabNewsAgency.jpg

Syrian Arab News Agency (SANA) has had several siber attacks recently.

For this reason access to Sana which broadcasts the latest truth about Syrian developments is sometimes difficult.

-----

Recent publications of SANA 

Nov 16, 2012:

Three More Palestinians Martyred on the Third Day of Israeli Aggression on Gaza

http://sana.sy/eng/22/2012/11/16/452770.htm

 

UN Renews Demand that Israel Rescind Its Decision to Annex Occupied Golan, Comply with UNSC Resolution 497

http://sana.sy/eng/22/2012/11/16/452759.htm


Brazil Refuses to Recognize Syrian Opposition Coalition in Doha 

http://sana.sy/eng/22/2012/11/16/452793.htm


Al-Jaafari : UNSC Required Now More Than Ever to Shoulder its Responsibilities to Combat Terrorism in Syria 

http://sana.sy/eng/22/2012/11/15/452664.htm


21 Palestinians Martyred in Israeli Raids, 3 Israeli Settlers Killed by Palestinian Resistance Shelling 

http://sana.sy/eng/22/2012/11/15/452585.htm


Nov 15, 2012:

Russia: Foreign Military Assistance to Syrian Opposition Grossly Violates International Law

http://sana.sy/eng/22/2012/11/15/452684.htm


Russia, Iran, China Condemn Israeli Aggression on Gaza

http://sana.sy/eng/22/2012/11/15/452650.htm 


Abdullahian: Iran Working for Stability in Syria through Comprehensive National Dialogue

http://sana.sy/eng/22/2012/11/15/452603.htm


Syrian Government Condemns Heinous Israeli Crimes against Palestinian People in Gaza

http://sana.sy/eng/21/2012/11/15/452554.htm


Erdogan and Hamad's Mercenaries Burn Houses and Terrify Families in al-Tadamon

http://sana.sy/eng/21/2012/11/15/452727.htm


Syrian Human Rights Network: The US, France and Britain's Support to Israel's Terrorism Increases Its Violations

http://sana.sy/eng/21/2012/11/15/452610.htm


On the 42nd Anniversary of Correctionist Movement...Syria Committed to Reform and Development Process

http://sana.sy/eng/21/2012/11/15/452705.htm


Committee on Following up on Economic Situation Adopts Package of Mechanisms to Preserve Value of Syrian Pound 

http://sana.sy/eng/21/2012/11/15/452690.htm


Nov 14, 2012:

Lavrov: Solution in Syria is Through Dialogue on the Basis of Geneva Declaration

http://sana.sy/eng/22/2012/11/14/452561.htm


Beijing : Syria Future Determined by the Syrian People

http://sana.sy/eng/22/2012/11/14/452517.htm


Austrian Foreign Ministry Secretary Calls for Ending Violence in Syria and Launching Political Dialogue

http://sana.sy/eng/22/2012/11/14/452572.htm


Medvedev: Peace Won't Prevail in Syria as long as Western Countries Continue Supplying Arms to Gunmen

http://sana.sy/eng/22/2012/11/14/452422.htm


Armenian President: Premade Solutions for Syria May Lead to Tragic Consequences

http://sana.sy/eng/22/2012/11/14/452300.htm


Scores of Wanted Persons Had Their Situation Settled in National Reconciliation Meeting in al-Sanamin

http://sana.sy/eng/21/2012/11/14/452592.htm


Nov 13, 2012:

Tehran Hosts Syrian National Dialogue Conference Next Week

http://sana.sy/eng/22/2012/11/13/452363.htm


Aoun.. Resolution to Crisis in Syria through National Dialogue

http://sana.sy/eng/22/2012/11/13/452384.htm


Nasrallah Stresses Necessity of Political Solution to Crisis in Syria

http://sana.sy/eng/22/2012/11/13/452190.htm


Galloway: Saudi Arabia, Qatar Fund, Weaponize and Cover Events for Continuation of Crisis, West Uses Turkey As Platform against Syria

http://sana.sy/eng/22/2012/11/13/452234.htm


Nov 12, 2012:

Patriarch of Moscow and All Russia Holds Holy Mass for Peace in Middle East in Occupied Jerusalem

http://sana.sy/eng/22/2012/11/12/452036.htm

---

sana.sy main IP address: http://208.43.232.81/
sana.sy Turkish website: http://208.43.232.81/index_tur.html

18:57 Gepost door activist in Latest news, Recent publications, Syria | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-11-12

sp.a: 'fijne witte rook'...

Patrick Janssens  nederlaag.jpg

Sp.a Herentals vult namen maar geen functies schepenen in

28.10.2012 - Er kwam dit weekend fijne witte rook uit de schouw bij de Sp.a in Herentals.

De partij gaf de namen vrij van de schepenen. Opvallende naam daarbij : na 4 jaar volgt Liese Bergen sportschepen Wies Verheyden op.
De 8 verkozenen van de Sp.a die de nieuwe Sp.a- gemeenteraadsfractie zullen uitmaken in de legislatuur 2013-2018 hebben dit weekend de knoop doorgehakt voor de invulling van de schepenmandaten.

S.pa verloor fors op 14/10 : de partij van burgemeester Peeters moest 3 zetels inleveren.   Dat betekent ook inleveren voor een pak mandaten.

Naast burgemeester Jan Peeters zal de sp.a-fractie volgende schepenen voordragen :  Jan Bertels; Wies Verheyden voor de eerste 4 jaar, daarna voor 2 jaar opgevolgd door Liese Bergen; en Anne-Mie Hendrickx.

Uittredend schepen van openbare werken Jos Schellens werd niet herkozen.

http://www.nnieuws.be/nieuws/59501/sp-a-herentals-vult-na...

Foto: In Antwerpen beleefde de sp.a een historische nederlaag. Patrick Janssens is geen burgemeester meer.

---

Geknoei met sociale woningen

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpg

4 november 2012

hans.bonte.sp.a.vilvoorde, john.crombez.sp.a.vlaamsparlement, deconinck.sp.a, maya.detiege.sp.a.dekamer, david.geerts.sp.a., caroline.gennez.sp.a, kitir.sp.a, renaatlanduyt.sp.a, karin.temmerman.sp.a, bruno.tobback.sp.a, bruno.tuybens.sp.a.dekamer, dirk.vandermaelen.sp.a.dekamer, oostende.sp.a, ann.vanheste.sp.a, myriam.vanlerberghe.sp.a.dekamer

Beste,

Zoals jullie weten is uw politieke collega Freya Van den Bossche (sp.a) politiek verantwoordelijk voor het Woonbeleid in Vlaanderen.

Van den Bossche werd, zoals haar voorganger, ex-Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD), herhaaldelijk geschreven in verband met het geknoei van de Geelse Huisvesting.

Maar doordat zij niet reageerden, werden een gezinnetje en hun 82-jarige bedlegerige moeder, destijds als een vuilniszak op straat gezet.

Hierbij volgt een kopie van ons schrijven terzake van 3.3.2011 aan Freya Van den Bossche, dat onbeäntwoord bleef.

Het is niet omdat de sp.a zichzelf 'sociaal', 'progressief' en 'alternatief' noemt, dat zij ook allerlei geknoei met sociale woningen moet toelaten.

Ik reken erop dat deze zaak nog voor de eerstvolgende federale verkiezingen van 2004 waarop de Vlaamse kiezer zich opnieuw over u moet uitspreken, onderzocht wordt.

Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

20:12 Gepost door activist in Actualiteit, fijne witte rook, sp.a | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |