13-03-13

Zaak van den Brink: Antwoord van VVD-Kamerlid Henk Beckers

vandenBrink.familie.jpg

Op 12 maart 2013 ontving ik het volgende antwoord van VVD-Kamerlid Henk Beckers:

Geachte Heer Boeykens,

Voorop stel ik graag dat mensenrechten tot de belangrijkste elementen van onze samenleving behoren en dat voorts in het verlengde daarvan scheiding van ouders en kinderen slechts kan plaatsvinden als en voorzover dat in het belang van die kinderen en/of ouders is.

Het onderhavige geval kan ik niet beoordelen, maar is ook geen onderwerp dat in de Eerste Kamer en/of het Beneluxparlement aan de orde kan komen.

Ik wens U veel succes met de behartiging van de belangen in het onderhavige geval.

Met vriendelijke groet,

Mr. H.G.J.M. Beckers
Lid Eerste Kamer der Staten Generaal

De commentaren zijn gesloten.