07-04-10

België - Gevangenis Hasselt: zelfmoord


hasseltgevang04001

Er gebeuren wel meer vreemde zaken in de gevangenis van Hasselt.
Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd er, voor één uurtje strafuitvoeringsrechtbank, gedurende 4 weken lang geisoleerd, zonder ook maar één enkele keer een geneesheer te zien terwijl hij aan kanker lijdt, een hartziekte + suikerziekte + nierproblemen heeft en meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geopereerd werd (waarvan een 5-tal keren tijdens zijn gevangenschap).
Toen hij uiteindelijk terug naar de gevangenis van Turnhout getransfereerd werd, stelde de geneesheer vast dat zijn benen vol water zaten en dat hij op het punt stond om een niercrisis te krijgen.
De zelfmoord in de gevangenis van Hasselt zal waarschijnlijk niet onderzocht worden.  Een zelfmoord meer of minder  van een gevangene die als 'agressief' wordt afgedaan, maakt immers geen verschil uit.  Onze gevangenissen zitten toch overvol.  Eigenlijk is dit een goede zaak voor justitieminister De Clerck.

Gedetineerde (45) pleegt zelfmoord in gevangenis

dinsdag 6 april 2010
HASSELT - Een 45-jarige man uit Sint-Truiden heeft dinsdagmiddag zelfmoord gepleegd in de Hasseltse gevangenis, nadat hij een cipier had aangevallen. De cipier raakte lichtgewond en is een tijdje arbeidsongeschikt.

Na het incident belandde de man in de veiligheidscel. Rond 12.30 uur werd vastgesteld dat de man overleden was. Hij had zich verhangen met zijn hemd. Het parket van Hasselt bevestigde de wanhoopsdaad van de Truienaar.

De man had zich op 31 maart aangemeld in de Hasseltse gevangenis om zijn celstraf van enkele maanden uit te zitten. Hij stond bekend voor bedreigingen, verboden wapendracht en verdovende middelen.

Dinsdagochtend werd zijn cel geopend en zonder aanwijsbare reden ging hij een cipier te lijf. Mogelijk was hij verward door verdovende middelen. De Truienaar stond op het punt om zijn elektronische toezicht aan te vragen.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100406_141

Gevangenis Hasselt: zelfmoord


16:15 Gepost door activist in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, gevangenissen, zelfmoorden, hasselt |  Facebook |

27-02-10

Belgische gevangenissen

Gevangenis Hasselt: afzondering, geen transfert, geen geneesheren, beperkte briefwisseling, beperkt bezoek, beperkt telefoneren


Gisteren kregen we het bericht dat we Marcel Vervloesem die met onze vereniging de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, niet meer mogen schrijven en opzoeken in de gevangenis.
Marcel Vervloesem zou ons ook niet meer mogen telefoneren.
Het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem in 2006 door de correctionele rechtbank van Turnhout via een vonnis kreeg opgelegd, blijft gehandhaafd alhoewel het hof van beroep te Antwerpen in 2008 deze beslissing als zijnde ‘ongrondwettelijk en strijdig met de burgerrechten’ ongedaan maakte.
Marcel Vervloesem werd bijna drie weken geleden voor de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen (die maar één uurtje in beslag nam), naar de gevangenis van Hasselt getransfereerd alwaar hij geisoleerd wordt.
Hij heeft nog steeds geen dokter gezien alhoewel hij aan een zware hart- en suikerziekte lijdt, kanker- en nierproblemen heeft, en meer dan 20 keren met spoed diende gehospitaliseerd en geopereerd te worden (waarvan een 6-tal keren tijdens zijn reeds 18 maanden durende verblijf in de gevangenis).
Justitieminister De Clerck die de lijst van spoedopnames en operaties talloze malen persoonlijk kreeg toegezonden en op de hoogte is van het feit dat de terugbrenging van Marcel Vervloesem naar de gevangenis van Turnhout (waar zijn medisch dossier ligt enzoverder) al wekenlang geblokkeerd wordt, schijnt zich van deze situatie niets aan te trekken.
Vorige week telefoneerde ik verschillende malen naar het kabinet van de justitieminister waarop Marcel Vervloesem wat geld kreeg om te telefoneren en postzegels te kopen en opnieuw een televisietoestel op zijn cel kreeg.
De terugbrenging naar de gevangenis van Turnhout mislukte telkens omdat men de transportpapieren was ‘vergeten’ in te vullen en men ‘vergeten’ was dat de transfertwagen stuk was.
De vzw Werkgroep Morkhoven stelde voor om het transport zelf te regelen indien het ministerie van justitie geen andere wagen ter beschikking heeft maar Minister De Clerck ging niet in op dit voorstel.

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’:

http://apps.facebook.com/causes/438481/108568665?m=1a240be5


21-01-10

De zelfmoorden in onze Belgische gevangenissen

DeClerck1

 

Verslaggeving

 

Brussel, 21.1.2010

Voilà, dat is weer gebeurd. Die aangetekende brief aan De Clerck en de kopies ervan naar allerlei instanties en de parlementsleden, zijn weer weg.

Zopas nog een telefoontje gekregen van het justitiehuis te Brussel dat een nieuw sociaal 'onderzoek' ten huize van Prinses de Croÿ wil voeren.

Het vorige rapport van de justitieassiste bevond zich niet het dossier van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent.

Dat kwam omdat de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge alwaar Marcel Vervloesem van onze vereniging toen was opgesloten, de opdracht tot het onderzoek te laat had aangevraagd en het rapport van de justitie-assistente te laat aan de strafuitvoeringsrechtbank had doorgegeven.

De psycho-sociale diensten (PSD's) in de gevangenissen zijn gespecialiseerd in het blokkeren van de dossiers van gedetineerden. Dat doen zij door de noodzakelijke onderzoeken, gesprekken en rapporten zo lang uit te (laten) stellen en zolang met het doorgeven van de rapporten te wachten, dat zij niet meer tijdig aan het dossier voor de strafuitvoeringsrechtbank kunnen gevoegd worden waarop de rechter dan beslist om de zaak met zes maanden uit te stellen en de gedetineerden dan nog eens vier maanden moeten wachten vooraléér hun zaak voorkomt.

En dan herbegint het spelletje. Valse beloftes; verontschuldigingen; over en weer beschuldigingen tussen psycho-sociale diensten, de gevangenisdirectie, de dienst individuele gevallen te Brussel, het directoriaat-generaal van de gevangenisinstellingen te Brussel, de medische diensten, het kabinet van minister De Clerck; laattijdige afspraken, gesprekken en onderzoeken; laattijdig doorgeven van de vereiste rapporten...

De PSD van de gevangenis te Brugge ging zelfs zover dat zij medische documenten achterhield en de gegevens uit vonnissen vervalste.

Het resultaat hiervan is dat de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank opnieuw stelt dat het dossier 'onvolledig' is, hij/zij de zaak opnieuw met zes maanden laat uitstellen en de gedetineerde opnieuw een wachttijd van 4 maanden moet doorlopen vooraléér de zaak opnieuw voorkomt enzoverder, enzoverder. Dat betekent een eindeloze lijdensweg die heel wat gevangenen en hun naasten tot wanhoop en zelfmoord leidt (vandaar dat er vorige week weer twee zelfmoorden waren).

Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers zijn maar al te goed op de hoogte van deze gang van zaken, maar schuiven (om het spel volledig te maken) alle verantwoordelijkheid af op de gevangenisdirecties en de psycho-sociale diensten omdat zij niets tegen de heersende wanpraktijken wensen te ondernemen en zij weinig of niets geven om de gedetineerden en hun gezinnen, families, geliefden of vrienden.

In de plaats van de zaken aan te pakken, heeft De Clerck het voortdurend over een 'menselijke en rechtvaardige justitie', een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden', 'modern management', 'masterplannen', de 'hervorming van justitie', de 'agressiviteit van de gevangenen', de 'overbevolkte gevangenissen', de 'veiligheid' binnen de gevangenissen, de 'reintegratie en reclassering van gevangenen', het bouwen van speciale éénheden met isolatiecellen voor gevangenen en noem maar op.

Allemaal zaken die niets terzake doen en die getuigen van zijn hypocriete instelling. Het dient enkel om te verhullen dat hij met zijn struisvogelpolitiek als minister van justitie, zélf onschuldige slachtoffers maakt.

 

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

17-01-10

Geen menselijke justitie voor zwaar zieke gevangenen en hun naasten


Brussel, 17 januari 2010

Ik heb zopas Marcel Vervloesem van onze vereniging, nog eens aan de lijn gehad.
Zijn suiker stond deze morgen weer op 230, was ’s middags tot 80 gezakt en stond deze avond terug op 230.
En dat is nu al 2 maanden aan de gang !

Justitieminister De Clerck weigert echter om Marcel wegens gezondheidsredenen vrij te laten omdat hij ‘het risico niet wil nemen dat Marcel zijn anti-kinderporno-activiteiten zou hervatten en de pers zou contacteren’.

Ze spreken nu, in voorbereiding van een begeleiding, van een ‘intake-gesprek’ te Brussel waarvoor Marcel naar de gevangenis van Sint-Gillis (Brussel) zou overgebracht worden.
In Sint-Gillis bevinden de gevangenen zich, tesamen met een plastieken kakpot, echter soms met vieren in één enkele cel.
Dat wordt Marcel’s dood als men niet oppast.
Zoals men weet, zit hij immers niet alleen met die oncontroleerbare suikerziekte opgescheept waardoor hij op 2 weken tijd bijna 5 x in coma geraakte, maar heeft hij ook nog eens een hartziekte en nierproblemen enzoverder.
Of het zou moeten zijn dat men hem naar het medisch centrum in Sint-Gillis overbrengt, wat gezien zijn medische toestand, niet meer dan normaal zou zijn alhoewel dit op langere termijn geen oplossing betekent.

Marcel weet nog altijd niet wanneer hij precies naar Sint-Gillis wordt gevoerd en met de gevangenisstaking die aanstaande donderdag begint en minstens drie dagen zal aanhouden, dreigt alles nog eens extra in het honderd te lopen waarbij zieke gevangenen zoals hij, niet voldoende medisch opgevolgd kunnen worden.

Marcel had al een maand geleden voor de strafuitvoeringsrechtbank moeten komen maar doordat de psycho-sociale dienst zijn dossier weeral blokkeerde, hebben ze dat met een maand uitgesteld.
Dat verandert weinig aan de zaak want het rapport van het intake-gesprek zal, zoals te verwachten was, natuurlijk niet tijdig klaar zijn en zal dus ook niet tijdig aan de gerechtsbundel van de strafuitvoeringsrechtbank (SURF) kunnen gevoegd worden.
De rechter van de strafuitvoeringsrechtbank zal dan vermoedelijk opnieuw de ‘onvolledigheid van het dossier’ aanvoeren om, ofwel negatief te adviseren, ofwel de zaak weer opnieuw uit te stellen (zoals dit al 1,5 jaar op dezelfde wijze gebeurt).

Indien de rechter de zaak opnieuw uitstelt, komt deze pas in januari 2011 opnieuw voor. Tegen die tijd kan Marcel al lang overleden zijn.

De Belgische justitieminister heeft het op de webpagina http://www.stefaandeclerck.be/nl/de-strafuitvoering/708 wel in allerlei mooie bewoordingen over de ‘menselijke manier’ waarop de gedetineerden tijdens hun strafuitvoering behandeld worden maar dat weerhoudt hem er niet van om zwaar zieke gevangenen zoals Marcel, tot hun laatste adem in de gevangenis op te sluiten.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Kinderpornozaak Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
-
Video's: ultjecrumpie 1
-
Video's: Ultjecrumpie 2

Foto: Het resultaat van Marcel’s onderzoek naar de kinderpornonetwerken en de Duitse jongen Manuel Schadwald die in de kinderprostitutie verdween

01-01-10

Christendemocraten en mensenrechten


31.12.2009: MARCEL VERVLOESEM BIJNA IN COMA


TraliesimagesBrussel, 31 december 2009

Een uurtje geleden belde Marcel Vervloesem mij op en meldde mij dat hij vanmorgen bijna in coma is geraakt.

Tijdens de wandeling kreeg hij het plotseling zeer warm en zag alles zwart voor zijn ogen. Hij slaagde er nog in om terug naar binnen te gaan waar dat een medisch onderzoek uitwees dat zijn suikerspiegel van 200 plotseling naar 40 was gezakt.

Men besloot hem onmiddellijk opnieuw insuline in te spuiten alhoewel het niveau van de insuline-injecties nog steeds op haar allerhoogste punt staat.

Vorige week drong de vzw Werkgroep Morkhoven, die hierin werd gesteund door andere verenigingen, er bij het Directoriaat-Generaal van de penitentiaire instellingen en bij het kabinet van justitieminister De Clerck op aan om Marcel Vervloesem dringend te hospitaliseren in het Sint-Jozef ziekenhuis te Turnhout, zonder dat hij hierbij met de enkels aan het ziekenhuisbed zou vastgeketend worden zoals dit in het AZ Sint-Jan te Brugge gedurende 591 uren en ook tijdens de operaties het geval was.

Men besloot het gevangenisregime van Marcel Vervloesem toen enigszins te vermenselijken door hem als zwaar zieke suikerzieke en hartpatiënt, wat meer bewegingsvrijheid te geven.

Dat is echter geen oplossing omdat dat maar weinig lijkt te veranderen aan de zorgwekkende medische toestand van Marcel Vervloesem wiens suikerspiegel nog altijd niet gerestabiliseerd blijkt te zijn na zijn zeven dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel tengevolge van zijn protest tegen het afsluiten van zijn dossier door de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout.

Er is geen medische observatieafdeling in de gevangenis van Turnhout en van 20 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens is er geen geneesheer of verpleging aanwezig.

De vzw Werkgroep Morkhoven en de advocaat van Marcel Vervloesem dringen bij Minister De Clerck reeds geruime tijd aan om Marcel Vervloesem om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid te stellen. De Minister is de enige persoon die hiertoe kan beslissen maar de Minister die over een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt en zich steeds beklaagt over zijn overbevolkte gevangenissen, liet weten dat zwaar zieke gevangenen (buiten de gevangenen waarvoor hij een persoonlijke uitzondering maakt) 'tot drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden in de cel moeten opgesloten blijven'.


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar de minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd maar er kwam geen enkele reactie.

De pers die Marcel Vervloesem meer dan 10 jaar lang als 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' aan de schandpaal nagelde terwijl zij de kinderpornozaak Zandvoort doodzweeg, zwijgt deze zaak stil.

De meeste parlementsleden vinden deze toestanden in de Belgische gevangenissen normaal.

De Clerck die zich bij de Nederlandse overheid over zijn overbevolkte gevangenissen ging beklagen, en die op zijn website als een echte christendemocraat over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt, vindt dat zwaar zieke gevangenen (behoudens de enkele gevangenen waarvoor hij om persoonlijke redenen een uitzondering maakt) pas tot drie dagen voor hun vermoedelijke overlijden mogen afgevoerd worden.
Dat bewijst nog eens hoe het met de mensenrechten in Europa dat sinds kort de Belgische christendemocraat Herman Van Rompuy tot president benoemde, in werkeljkheid gesteld is...

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.

kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
Werkgroep Morkhoven - Wordpress

http://droitfondamental.eu/

29-11-09

Zieke aktievoerder zat 50 dagen in isoleercel


tralies.verdi'Mensenrechten vormen één van de pijlers van onze collectieve veiligheid'

Aktievoerder Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd sinds zijn opsluiting in de gevangenis, nu meer dan een jaar geleden, gedurende een 50-tal dagen in een isoleercel opgesloten terwijl hij reeds meer dan 20 keren met spoed werd opgenomen en geopereerd werd (waarvan 6 x sinds zijn gevangenschap).

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse christendemocraten) die op zijn website voor een 'menselijke en rechtvaardige justitie' pleit, weet dat de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek werd afgesloten; dat er 7 kinderporno-cd-roms van de Zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen (waar Vervloesem veroordeeld werd) verdwenen; dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Vervloesem op het justitiepaleis van Turnhout verdwenen; dat er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen over de hoofdaanklager van Vervloesem bestaan en dat de aktievoerder niet lang meer te leven heeft.

Maar de Minister vindt, volgens een intern rapport van justitie, dat Vervloesem de gevangenis niet mag verlaten 'omdat hij anders hervalt in zijn vroegere anti-kinderporno-activiteiten en contact zou opnemen met de media'.

Dat België daarmee de europese mensenrechten schendt, zal de Minister worst wezen, zeker nu Herman Van Rompuy (christendemocraten) tot europese President werd aangesteld en een aantal Belgen zich op europese en internationale sleutelposities bevinden.

België dat de mensenrechten voortdurend schendt is naast de Verenigde Staten en Noorwegen voor de periode 2009-2012 verkozen in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, op de 62ste Zitting van de Algemene Vergadering van de Organisatie van de Verenigde Naties van 1 oktober 2007 in New York:
'Mensenrechten vormen één van de pijlers van onze collectieve veiligheid. Het is noodzakelijk dat ze gerespecteerd worden, in alle omstandigheden. Vandaar het belang dat wij gehecht hebben in 2005 aan de hervorming van de voormalige mensenrechtencommissie. Vandaag moet ik evenwel vaststellen dat de nieuwe Mensenrechtenraad niet aan onze verwachtingen voldoet. Er is in juni in Genève dan wel een institutioneel akkoord gesloten tussen de leden van deze Raad, maar dit ten koste van moeilijk liggende toegevingen. De mogelijkheid van de Mensenrechtenraad om zonder oponthoud te reageren op schendingen van mensenrechten is gecompromitteerd.'

België in VN-raad voor Mensenrechten
Mission of Belgium to the UN in New York

--------

Lijst met de meer dan 20 spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die reeds meer dan 40 keren naar justitieminister De Clerck werd gezonden:

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting van Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.


02-truth-freedom

Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Morkhoven skynet
- Persvrijheid
- Zandvoort ducuments
- Justice – Médecine