19-04-11

Arbi Zarmaev: Open Brief aan minister van Justitie Stefaan De Clerck

Arbi Zarmaev: Open Brief van 19.4.2011 aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten)

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 19 april 2011 17:50
Onderwerp: Minister De Clerck – dossier Arbi Zarmaev
Aan: stefaan.declerck.just.fgov.be

Kabinet Justitie
t.a.v. Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: de heer Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge

Ik ontving geen antwoord uwentwege inzake mijn brieven betreffende de heer Zarmaev die u, na uw contacten met de Russische ambassade, levend of dood aan de Russische en Tsjetjeense autoriteiten wenste uit te leveren.

Ook de familie Zarmaev ontving geen antwoord op de 4 brieven die u in de loop van de voorbije 21 maanden per aangetekend schrijven werden toegestuurd terwijl men ons op de onthaaldienst van uw kabinet wist te vertellen dat er ‘altijd op aangetekende brieven geantwoord wordt’.

Intussen vernam ik dat Arbi Zarmaev die in de gevangenissen van Hasselt en Brugge het slachtoffer was van folter- en afzonderingspraktijken, en die tevens met psychiatrische drugs verdoofd werd, nog steeds in zijn betonnen kooi van 2 x 3 meter waarin een weinig licht door het ondoorzichtbare aan het plafond gehechte raam binnenvalt, is opgesloten. De kooi die eigenlijk het best als een hondenhok kan worden omschreven alhoewel de honden in een hondenasiel het ongetwijfeld beter hebben, zou zelfs maar 1,5 meter breed zijn omdat het ‘bed’ (teminste als we over een bed kunnen spreken) nauweljks breed genoeg is om op te gaan liggen.

De gevangenispsychiater die ermee dreigde om Arbi’s broer in een isoleercel op te sluiten indien hij niet zweeg en die zich tegenover de Italiaanse arts Giorgio Gagliardi als een gewone geneesheer opgaf die niet op de hoogte was van de psychiatrische drugs die Arbi diende te slikken, zou zijn gedrag als ‘oncontroleerbaar en gevaarlijk’ hebben omschreven terwijl hij zelf een gevaar betekent omdat hij mensen onder dergelijke omstandigheden laat opsluiten.

De heer Zarmaev is lichamelijk uitgeput en is totaal ondervoed maar u weigert hem blijkbaar te laten hospitaliseren alhoewel ik daarop in mijn persoonlijk schrijven, in mails naar uw kabinetsmedewerkers en in Open Brieven heb aangedrongen.

Ik vernam dat de verwondingen aan Arbi’s polsen en enkels die bijna tot op het bot gingen en ernstig geinfecteerd waren, het gevolg zijn van het feit dat hij gedurende de 21 maanden van zijn gevangenschap steeds aan polsen en enkels geboeid is geweest. Hij dacht dat dit de gewoonte was in de Belgische gevangenissen maar, dank zij ons schrijven, begint hij zich af te vragen waarom de andere gevangenen niet op dergelijke wijze geboeid werden.

Volgens de familie zou al het geld van zijn rekening verdwenen zijn zodat hij zich niets kan permiteren (bijkomend voedsel, televisie, postzegels om brieven te versturen, enzoverder).

Mag ik u verzoeken om de bestaande gevangeniswet te willen respecteren ?

Rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis/Brussel

06-05-10

Doofpot kindermisbruiken: het stilzwijgen doorbreken


DOOFPOT KINDERMISBRUIKEN: LAAT ONS HET STILZWIJGEN OPNIEUW DOORBREKEN

rodekop.safe_image

We doorbreken het stilzwijgen met een Open Brief aan Raf Verbeke, die met zijn 'Comité voor een Andere Politiek' waarschijnlijk een Andere Politiek nastreeft.

Open Brief aan Raf Verbeke

Je hebt de veroordeling van Marcel 'enkel in de krant gelezen', zeg je.
Je laat verstaan dat je, zoals de meeste mensen, op een vrij naiëve manier geloofde wat kranten zoals De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen gedurende jaren over Marcel en de Werkgroep Morkhoven schreven. Je laat uitschijnen dat je, in tegenstelling tot heel wat mensen, zelfs nu nog gelooft wat de kranten destijds schreven. Je zou voor de rest helemaal niet op de hoogte geweest zijn over wat er gebeurde.
Welnu, dat betwijfel ik in jou geval. Want je hebt je altijd als een soort voorman van de Witte Beweging en 'politieke vernieuwer' opgesteld. Je onderhield (en onderhoudt nog steeds) goede contacten met Regina Louf, Tinnie Mast, Paul Marchal enzoverder. Je was van hun lijdensweg met justitie maar al te goed op de hoogte. Je telefoneerde ook regelmatig naar Marcel. Je liet ons voortdurend verstaan dat je ons ondersteunde in de strijd tegen de netwerken. Je nodigde ons uit op je politieke bijéénkomsten waarop je meestal met luide stem en vanop een soort preekgestoelte de wantoestanden met justitie aankloeg. Je bevond je daarbij ook een paar keren aan de linker- of rechterzijde van Sp.a-senator Jef Sleeckx die één van de weinige politici was die de moed had om ons te steunen.
Ik dacht zelfs dat je een tweede soort Jef Sleeckx wilde worden omdat je links en rechts ook aktief was in de vakbeweging en in iedere sociale organisatie met je hoogoplopende stem vol verontwaardiging weer te vinden was.

Ik heb je jarenlang gefaxt over heel de situatie rond de kinderpornonetwerken en Marcel. Je weet dus véél meer dan wat er 'in de krant stond'.
Hoeveel keren heb je Marcel niet getelefoneerd om te vragen hoe het met hem en de strijd tegen de kinderpornonetwerken ging ?
Je was dus maar al te goed op de hoogte.
En nu spreek jij, zoals Justitie die alle kindermisbruiken en verdwijningen jarenlang heeft dichtgedekt en die Marcel opnieuw een spreekverbod met de pers oplegt omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en de manier waarop men hem gefolterd heeft, over een 'mogelijke zandkorrel in de machine van het systeem'.
Waarom spreek je niet, zoals justitie dat ook bij de verdwijningen van de documenten uit Marcel's strafdossier en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de Justitie te Antwerpen liet overmaken, niet gewoon over een 'een mogelijke dysfunctie'?

Ik denk dat jij in Vlaanderen de man bent die het woord 'slachtoffer' het meest heeft uitgesproken.
Hoe lang zal het nog duren vooraléér jij met je 'Comité voor Politieke Vernieuwing' de slachtoffers als daders zult voorstellen?

Alhoewel wij reeds jaren op het Internet werken en overal weer te vinden zijn, heb jij blijkbaar nog geen enkel bericht gelezen of heb je zelfs niet eens de moeite gedaan om er één te lezen. En je bent zélf al jarenlang op het Internet actief.

Hoe kan iemand die zich al jarenlang opstelt als een woordvoerder van de slachtoffers van kindermisbruiken, kindermoorden en justitie, niet eens geinteresseerd zijn in een kinderpornozaak met 90.000 slachtoffertjes en de manier waarop dit in de doofpot wordt gestoken?
Dit begrijp ik niet, mijn beste Raf.
Anderzijds ben ik blij dat het deksel nu eindelijk van de pot wordt gehaald want waarom reageert Paul Marchal bijvoorbeeld niet?
Ook dat begrijp ik niet.
Als mijn kind op de meest gruwelijke wijze werd vermoord, dan zou ik mij minstens enkele vragen stellen over de duizenden kinderen, waaronder zelfs baby's, die in een wereldwijd bekende kinderpornozaak verkracht en gefolterd werden om als koopwaar te dienen.

Laat ons de stilte verbreken rond het dichtdekken van de zaak Dutroux, van zaken zoals Regina Louf en de kinderpornozaak Zandvoort als we niet willen dat onze kinderen vandaag of morgen opnieuw het slachtoffer worden!

PS. De kinderpornoproducenten in de zaak Zandvoort werden nog altijd niet opgespoord en vervolgd. Zij zijn dus nog altijd aktief. Ons schrijven terzake aan Minister van Justitie Stefaan De Clerck blijft onbeäntwoord.


Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven, op http://www.facebook.com/profile.php?id=1445480105 en op http://www.facebook.com/profile.php?id=100000921410979 (Ginie Louf

02-04-10

Libération d'Ali Aarras/Invrijheidsstelling Ali Aarrass

Aarrass

April 2 2010

Chère Madame, cher Monsieur,
Chère rédaction,

Nous vous invitons au rassemblement pour la libération d'Ali Aarras qui aura lieu ce samedi 3 avril sur les marches de la Bourse à Bruxelles de 16 à 18 heures. 
Le samedi 3 avril 2010, il y aura exactement deux ans et deux jours que le belge et bruxellois Ali Aarrass a été incarcéré dans une prison espagnole (à Madrid, puis à Badajoz et enfin à Botafuegos à Algeciras). Il y attend son extradition au Maroc pour "terrorisme". Ali Aarrass a été mis hors de cause par le juge d'instruction Baltasar Garzon et par la Justice espagnole. Pourtant, il reste en prison à cause de la demande d'extradition par le Maroc, acceptée par la Justice espagnole sous certaines conditions. Il faut que la Belgique intervienne et défende son citoyen : une extradition vers le Maroc est illégale et contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme. Comme le révèle le procès en cours contre les 35 prévenus du soi-disant réseau Belliraj, les accusations de "terrorisme" dans ce procès servent à liquider toute opposition politique. Les accusés n'ont pas droit à un procès équitable. Ils ont été soumis à la torture et à des traitements dégradants.

Reconnu innocent mais 2 ans en prison, ça suffit !! Ali Aarrass doit être libéré. 

Voici la première liste de signataires de l"l'Appel du 3 avril pour la libération d'Ali Aarrass". 
Tant que la Belgique refuse d'intervenir pour protéger son ressortissant contre l'extradtion et tant qu'Ali n'est pas libéré, nous continuons notre action et invitons des personalités à signer l'Appel. 

Nous voulons encore attirer votre attention sur deux initiatives de ces derniers jours : 

Ce mardi 30 mars, le député fédéral Fouad Lahssaini a interpellé le ministre de la Justice belge sur le cas d'Ali Aarrass.. 
Le lundi 29 mars le Conseil du gouvernement de Melilla a reçu la famille d'Ali Aarrass. Ce Conseil va de nouveau s'adresser au gouvernement espagnole pour s'opposer à l'extradtiition d'Ali. 
Lire :
Question de M. Fouad Lahssaini au ministre de la Justice sur "l'extradition vers le Maroc d'un détenu ayant la double nationalité" (n° 20888) : 

http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/52/ac854.pdf

http://www.melillahoy.es/EDICIONES%20WEB/MARZO2010/30MARZ...

pour l'Appel,
Luk Vervaet,
Nadia Boumazzoughe.

Premiers signataires de l'Appel du 3 avril pour la libération d'Ali Aarrass
Luk Vervaet, 'Prison Monitor'- Assoc des Familles et Ami(e)s des Prisonniers; 
Violette Daguerre, présidente de la Commission arabe des Droits Humains; 
Farida Aarrass, la soeur du détenu; 
Michèle Save, présidente de la Fédération Internationale pour le Développement, la Paix et la Solidarité; 
Cristina Gay, Une Autre Gauche; 
Eric Hulsens, professeur en communication et journalisme; 
Fidia Bouganzir, employée; 
Ginette Bauwens, philosophe; 
Souhail Chichah, économiste, ULB; 
Nordine Saïdi, porte-parole Egalité, Mouvement Citoyen Palestine; 
Tamimount Essaïdi, échevine de la Solidarité de la Commune de Schaerbeek; 
Aurélie Verheylesonne, avocat; 
Céline Caudron, porte-parole LCR-SAP; 
Dounia Alamat, avocat; 
Olivia Zemor, présidente europalestine Paris; 
Daniel Vanhove, Observateur civil & auteur; 
Nadia Boumazzoughe, citoyenne engagée Belgo-Marocaine; 
Aude Boesmans, membre du CLEA; 
Fouad Ahidar, parlementaire buxellois et conseiller communale; 
Mireille Péromet, enseignante retraitée; 
Bahar Kimyongür, ex-détenu politique belgo-turc; 
Chris Den Hond, journaliste; 
Lirije Hajdinaj, citoyenne militante; 
R. Belliraj, épouse d'Abdelkader Belliraj; 
Paul-Emile Dupret, juriste au Parlement européen, groupe GUE/NGL
Patrick Mac Manus, porte-parole Rebellion/Denmark; 
Frank Roels, prof emer. Ghent University; 
Michel Collon, écrivain et journaliste; 
Manuel Lambert, conseiller juridique Ligue des droits de l’Homme; 
Julie Kesteloot, citoyenne belge; 
Mouedden Mohsin, acteur associatif; 
Denise Comanne, administratrice déléguée du CADTM (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde) Belgique; 
Pierre Reynaert , fonctionnaire;
Yacob Mahi, Islamologue;
Walter Bauwens, gepensioneerd;
Jan Dreezen , Coodination Boycott Israel COBI;
Denise Vindevogel, cinéaste;
Houria Bouteldja, porte-parole du PIR, France; 
Herman De Ley, prof.ém. Univ. Gent; 
Lydia Deveen - De Pauw, em.prof., voormalig staatssecretaris-senatrice; ancienne secrétaire d'état et sénatrice; 
Daniel Dekkers, citoyen belge; 
Hamsi Boubeker, artiste polyvalent; 
Nadia Fadil, sociologe, KUL; 
Omer Mommaerts, militant ACV-CSC Brussel;
Vinciane Cappelle , employée et militante;
Sarie Abdeslam, La revue de presse hebdomadaire Dounia News
Jean Bricmont, physicien;
Karim Hassoun, président Ligue Arabe Européenne (AEL) Belgique; 
Malika Hamidi, doctorante Paris;
Van Opstal Aurore, étudiante en sciences politiques et membre d'Investig'Action;
Ludo De Brabander, stafmedewerker Vrede vzw;
Annie Goossens , traductrice retraitée;
Driss Buzzamaz, ingénieur; 
Nadia Farkh, citoyenne engagée; 
Ahmed Ouartassi, échevin des Sports, Affaires Sociales et Extrascolaire; 
Omar Jabary Salamanca, universiteit Gent 
Abdellah Boudami, étudiant en science politique,membre du collectif Investig’Action;
Nathalie Preudhomme, enseignante;
Fatima-Zohra Hdidouan, comptable; 
Olivier Mukuna, journaliste et écrivain; 
Dominique Waroquiez, enseignante et militante;
Franck Dozet, en recherche d'emploi; 
Karima El Mouzghibati, juriste;
Yamina Bounir, acteur associatif et citoyenne Belgo-Marocaine;
Fouad Lahssaini, député fédéral Groupe Ecolo-Groen !;
Hugues Michenaud, sans profession;
Jean Flinker, membre d'Attac-Bruxelles et du CLEA; 
Joris Note, schrijver/écrivain; 
Claude Zylmans, libraire-conseil ( Bruxelles);
Mona Daumal, formatrice en langues ( France); 
Jan Busselen, PVDA; 
Faouzia Bensalem, journaliste;
Joaquim Da Fronseca, citoyen; 
Lieven De Cauter, filosoof, schrijver en kunsthistoricus;
Ouardia Derriche, ex vice-présidente de la ligue des droits de l'homme;


(Nederlands)

Geachte mevrouw, geachte heer,
Geachte redactie,

Graag nodigen wij u uit op de "Samenkomst voor Ali Aarrass" op zaterdag 3 april op de trappen van de Beurs te Brussel van 16 tot 18 uur.
Op die dag is het precies 2 jaar en 2 dagen geleden dat de Belg en Brusselaar Ali Aarrass werd opgepakt en opgesloten in een Spaanse gevangenis (eerst in Madrid, dan in Badajoz en tenslotte in Botafuegos in Algeciras). Hij wacht er op zijn eventuele uitlevering aan Marrokko voor "terrorisme". Ali Aarrass is nochtans door de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzon en de Spaanse justitie buiten vervolging gesteld voor de Marrokkaanse beschuldigingen tegen hem. En toch blijft hij in de gevangenis omdat de Spaanse justitie wel instemt met zijn uitlevering onder bepaalde voorwaarden. 
Wij vragen dat België zou tussenkomen en zijn staatsburger zou beschermen. Een uitlevering aan Marrokko is illegaal en is een schending van de Europese conventie van de Mensenrechten. Het proces dat vandaag loopt tegen het zogenaamde netwerk Belliraj toont dat de beschuldigingen van "terrorisme" tegen de 35 beklaagden een afrekening zijn met elke politieke oppositie. De beschuldigden hebben geen recht op een eerlijk proces. Beschuldigden zijn gefolterd en onderworpen aan onmenselijke behandeling. 

Ali werd onschuldig bevonden, maar zit toch al 2 jaar in de gevangenis ! Genoeg ! 
Wij vragen zijn onmiddellijke vrijlating. 

Bovenaan deze mail vindt u de eerste lijst van ondertekenaars van de "Oproep van 3 april voor de vrijlating van Ali Aarrass". 
Zolang België weigert tussen te komen om zijn burger te beschermen en zolang Ali niet wordt vrijgelaten, net zolang zullen wij onze actie voortzetten en perosnaliteiten uitnodigen om deze oproep te tekenen. 

Wij willen uw aandacht trekken op twee intiatieven van de voorbije dagen. 

Op dinsdag 30 maart interpelleerde federaal parlementslid Fouad Lahssaini de minister van Justitie over de zaak Ali Aarrass. 
Op maandag 29 maart ontving de Raad van de Regering van Melilla de familie van Ali Aarrass. Deze Raad zal opnieuw de Spaanse regering vragen om de uitlevering van Ali Aarrass te weigeren. 
Lezen :
Vraag van Fouad Lahssaini aan de minister van Justitie over de "uitlevering aan Marrokko van een gedetineerde met de dubbele nationaliteit" (n° 20888) :

http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/52/ac854.pdf

http://www.melillahoy.es/EDICIONES%20WEB/MARZO2010/30MARZ...

voor de Oproep,
Luk Vervaet,
Nadia Boumazzoughe.

Luk Vervaet - http://www.facebook.com/luk.vervaet

27-02-10

Belgische gevangenissen

Gevangenis Hasselt: afzondering, geen transfert, geen geneesheren, beperkte briefwisseling, beperkt bezoek, beperkt telefoneren


Gisteren kregen we het bericht dat we Marcel Vervloesem die met onze vereniging de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, niet meer mogen schrijven en opzoeken in de gevangenis.
Marcel Vervloesem zou ons ook niet meer mogen telefoneren.
Het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem in 2006 door de correctionele rechtbank van Turnhout via een vonnis kreeg opgelegd, blijft gehandhaafd alhoewel het hof van beroep te Antwerpen in 2008 deze beslissing als zijnde ‘ongrondwettelijk en strijdig met de burgerrechten’ ongedaan maakte.
Marcel Vervloesem werd bijna drie weken geleden voor de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen (die maar één uurtje in beslag nam), naar de gevangenis van Hasselt getransfereerd alwaar hij geisoleerd wordt.
Hij heeft nog steeds geen dokter gezien alhoewel hij aan een zware hart- en suikerziekte lijdt, kanker- en nierproblemen heeft, en meer dan 20 keren met spoed diende gehospitaliseerd en geopereerd te worden (waarvan een 6-tal keren tijdens zijn reeds 18 maanden durende verblijf in de gevangenis).
Justitieminister De Clerck die de lijst van spoedopnames en operaties talloze malen persoonlijk kreeg toegezonden en op de hoogte is van het feit dat de terugbrenging van Marcel Vervloesem naar de gevangenis van Turnhout (waar zijn medisch dossier ligt enzoverder) al wekenlang geblokkeerd wordt, schijnt zich van deze situatie niets aan te trekken.
Vorige week telefoneerde ik verschillende malen naar het kabinet van de justitieminister waarop Marcel Vervloesem wat geld kreeg om te telefoneren en postzegels te kopen en opnieuw een televisietoestel op zijn cel kreeg.
De terugbrenging naar de gevangenis van Turnhout mislukte telkens omdat men de transportpapieren was ‘vergeten’ in te vullen en men ‘vergeten’ was dat de transfertwagen stuk was.
De vzw Werkgroep Morkhoven stelde voor om het transport zelf te regelen indien het ministerie van justitie geen andere wagen ter beschikking heeft maar Minister De Clerck ging niet in op dit voorstel.

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’:

http://apps.facebook.com/causes/438481/108568665?m=1a240be5


26-02-10

Aktievoerder Marcel Vervloesem: persverbod en verenigingsverbod

 

edf5248a64bd734b2465a87ce0d60f2a

Ik heb van de dochter van Marcel Vervloesem die met onze vereniging de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, zopas vernomen dat we geen recht meer hebben om hem te schrijven of te bezoeken omdat we 'te veel aandacht besteden' aan zijn onmenselijke opsluiting en de kinderpornozaak Zandvoort.
Marcel Vervloesem, van zijn kant, mag ons niet meer telefoneren. 'Anders krijgt hij nog twee jaar bij', zei zijn dochter die blijkbaar van bovenaf gechanteerd wordt.

Het verbod volgt op het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem reeds in 2006, via een vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout, kreeg opgelegd.

Het hof van beroep van Antwerpen hief in haar vonnis van december 2008, dit spreekverbod weliswaar op wegens 'onwettelijk en strijdig met de burgerlijke grondrechten' maar Justitie trok zich achteraf niets van deze verbreking aan en het spreekverbod bleef gedurende de 18 maanden durende opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, gehandhaafd.

Buiten het onwettelijke spreekverbod dat bovendien in overtreding is met haar eigen vonnis, heeft Justitie dus besloten om Marcel Vervloesem nu ook nog eens een onwettelijk spreekverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven op te leggen (terwijl Marcel Vervloesem nog steeds in het bestuur van de vereniging zetelt).

Met het afschaffen van het bezoekrecht en het recht op briefwisseling laat justitie duidelijk verstaan dat zij ook met de wet Dupont (de zogenaamde gevangeniswet die de rechten van de gevangenen moest regelen maar die nooit werd toegepast) niet de minste rekening wenst te houden.
Het recht op briefwisseling staat ook ingeschreven in de Belgische grondwet, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Ook het recht op medische verzorging, zoals tevens in de Wet Dupont gegarandeerd wordt, is voor de zoveelste keer opnieuw geschonden.
Marcel Vervloesem heeft sinds zijn volslagen isolatie in de gevangenis van Hasselt, drie weken geleden, immers geen enkele geneesheer meer gezien.  Hij lijdt nochthans aan een hartziekte, zware suikerziekte, heeft nierproblemen, heeft een sluimerende kanker en werd meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geöpereerd (waarvan een 6-tal keren in de gevangenis).

Door de isolatie waarin hij terecht was gekomen en door het sadistische spelletje dat men van hogeruit graag met zieke gevangenen speelt (men 'vergat' het medisch dossier mee op transfert te geven, men 'vergat' hem geld mee te geven zodat hij niet meer schrijven of telefoneren kon, door allerlei 'vergetelheden' werd zijn terugbrenging naar de gevangenis van Turnhout eindeloos uitgesteld,), was Marcel Vervloesem de laatste dagen zo ziek en wanhopig geworden dat hij opnieuw over zelfmoord sprak.
Vandaar dat men een plakkaatje aan zijn deur kleefde waarop staat dat hij 'extra-bewaking' nodig heeft.

De manier waarop uitgesproken vonnissen, wetten, reglementen en europese + internationale verdragen geschonden worden, is typisch voor het beleid van justitieminister De Clerck die zopas in zijn beleidsplan voor 2010 liet weten dat hij de wet Dupont inzake de rechten van de gevangenen 'wil herzien' terwijl hij er simpelweg voor moet zorgen dat de bestaande wet correct wordt toegepast en het recht op bezoek, op briefwisseling, op medische en psycho-sociale begeleiding + reïntegratie, gerespecteerd worden.

De gevangene kan met zijn klachten nergens terecht en de toezichtscommissies die in de Wet Dupont uit 2004 werden voorzien, zijn zelfs nooit effectief opgericht geweest.

Ik acht het niet onmogelijk dat De Clerck van plan is om de wet Dupont zodanig aan te passen dat hij een wettelijke grondslag heeft om gevangenen omwille van zogenaamde uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen volledig van de buitenwereld af te zonderen en de gedwongen deportaties van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg in Nederland, zonder problemen te regelen.

Een pittig detail: België zetelt sinds kort met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-mensenrechtencommissie die blijkbaar werd opgericht om mensenrechtenschendingen te bevorderen...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.


1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

17-01-10

Geen menselijke justitie voor zwaar zieke gevangenen en hun naasten


Brussel, 17 januari 2010

Ik heb zopas Marcel Vervloesem van onze vereniging, nog eens aan de lijn gehad.
Zijn suiker stond deze morgen weer op 230, was ’s middags tot 80 gezakt en stond deze avond terug op 230.
En dat is nu al 2 maanden aan de gang !

Justitieminister De Clerck weigert echter om Marcel wegens gezondheidsredenen vrij te laten omdat hij ‘het risico niet wil nemen dat Marcel zijn anti-kinderporno-activiteiten zou hervatten en de pers zou contacteren’.

Ze spreken nu, in voorbereiding van een begeleiding, van een ‘intake-gesprek’ te Brussel waarvoor Marcel naar de gevangenis van Sint-Gillis (Brussel) zou overgebracht worden.
In Sint-Gillis bevinden de gevangenen zich, tesamen met een plastieken kakpot, echter soms met vieren in één enkele cel.
Dat wordt Marcel’s dood als men niet oppast.
Zoals men weet, zit hij immers niet alleen met die oncontroleerbare suikerziekte opgescheept waardoor hij op 2 weken tijd bijna 5 x in coma geraakte, maar heeft hij ook nog eens een hartziekte en nierproblemen enzoverder.
Of het zou moeten zijn dat men hem naar het medisch centrum in Sint-Gillis overbrengt, wat gezien zijn medische toestand, niet meer dan normaal zou zijn alhoewel dit op langere termijn geen oplossing betekent.

Marcel weet nog altijd niet wanneer hij precies naar Sint-Gillis wordt gevoerd en met de gevangenisstaking die aanstaande donderdag begint en minstens drie dagen zal aanhouden, dreigt alles nog eens extra in het honderd te lopen waarbij zieke gevangenen zoals hij, niet voldoende medisch opgevolgd kunnen worden.

Marcel had al een maand geleden voor de strafuitvoeringsrechtbank moeten komen maar doordat de psycho-sociale dienst zijn dossier weeral blokkeerde, hebben ze dat met een maand uitgesteld.
Dat verandert weinig aan de zaak want het rapport van het intake-gesprek zal, zoals te verwachten was, natuurlijk niet tijdig klaar zijn en zal dus ook niet tijdig aan de gerechtsbundel van de strafuitvoeringsrechtbank (SURF) kunnen gevoegd worden.
De rechter van de strafuitvoeringsrechtbank zal dan vermoedelijk opnieuw de ‘onvolledigheid van het dossier’ aanvoeren om, ofwel negatief te adviseren, ofwel de zaak weer opnieuw uit te stellen (zoals dit al 1,5 jaar op dezelfde wijze gebeurt).

Indien de rechter de zaak opnieuw uitstelt, komt deze pas in januari 2011 opnieuw voor. Tegen die tijd kan Marcel al lang overleden zijn.

De Belgische justitieminister heeft het op de webpagina http://www.stefaandeclerck.be/nl/de-strafuitvoering/708 wel in allerlei mooie bewoordingen over de ‘menselijke manier’ waarop de gedetineerden tijdens hun strafuitvoering behandeld worden maar dat weerhoudt hem er niet van om zwaar zieke gevangenen zoals Marcel, tot hun laatste adem in de gevangenis op te sluiten.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Kinderpornozaak Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
-
Video's: ultjecrumpie 1
-
Video's: Ultjecrumpie 2

Foto: Het resultaat van Marcel’s onderzoek naar de kinderpornonetwerken en de Duitse jongen Manuel Schadwald die in de kinderprostitutie verdween

01-01-10

Christendemocraten en mensenrechten


31.12.2009: MARCEL VERVLOESEM BIJNA IN COMA


TraliesimagesBrussel, 31 december 2009

Een uurtje geleden belde Marcel Vervloesem mij op en meldde mij dat hij vanmorgen bijna in coma is geraakt.

Tijdens de wandeling kreeg hij het plotseling zeer warm en zag alles zwart voor zijn ogen. Hij slaagde er nog in om terug naar binnen te gaan waar dat een medisch onderzoek uitwees dat zijn suikerspiegel van 200 plotseling naar 40 was gezakt.

Men besloot hem onmiddellijk opnieuw insuline in te spuiten alhoewel het niveau van de insuline-injecties nog steeds op haar allerhoogste punt staat.

Vorige week drong de vzw Werkgroep Morkhoven, die hierin werd gesteund door andere verenigingen, er bij het Directoriaat-Generaal van de penitentiaire instellingen en bij het kabinet van justitieminister De Clerck op aan om Marcel Vervloesem dringend te hospitaliseren in het Sint-Jozef ziekenhuis te Turnhout, zonder dat hij hierbij met de enkels aan het ziekenhuisbed zou vastgeketend worden zoals dit in het AZ Sint-Jan te Brugge gedurende 591 uren en ook tijdens de operaties het geval was.

Men besloot het gevangenisregime van Marcel Vervloesem toen enigszins te vermenselijken door hem als zwaar zieke suikerzieke en hartpatiënt, wat meer bewegingsvrijheid te geven.

Dat is echter geen oplossing omdat dat maar weinig lijkt te veranderen aan de zorgwekkende medische toestand van Marcel Vervloesem wiens suikerspiegel nog altijd niet gerestabiliseerd blijkt te zijn na zijn zeven dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel tengevolge van zijn protest tegen het afsluiten van zijn dossier door de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout.

Er is geen medische observatieafdeling in de gevangenis van Turnhout en van 20 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens is er geen geneesheer of verpleging aanwezig.

De vzw Werkgroep Morkhoven en de advocaat van Marcel Vervloesem dringen bij Minister De Clerck reeds geruime tijd aan om Marcel Vervloesem om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid te stellen. De Minister is de enige persoon die hiertoe kan beslissen maar de Minister die over een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt en zich steeds beklaagt over zijn overbevolkte gevangenissen, liet weten dat zwaar zieke gevangenen (buiten de gevangenen waarvoor hij een persoonlijke uitzondering maakt) 'tot drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden in de cel moeten opgesloten blijven'.


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar de minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd maar er kwam geen enkele reactie.

De pers die Marcel Vervloesem meer dan 10 jaar lang als 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' aan de schandpaal nagelde terwijl zij de kinderpornozaak Zandvoort doodzweeg, zwijgt deze zaak stil.

De meeste parlementsleden vinden deze toestanden in de Belgische gevangenissen normaal.

De Clerck die zich bij de Nederlandse overheid over zijn overbevolkte gevangenissen ging beklagen, en die op zijn website als een echte christendemocraat over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt, vindt dat zwaar zieke gevangenen (behoudens de enkele gevangenen waarvoor hij om persoonlijke redenen een uitzondering maakt) pas tot drie dagen voor hun vermoedelijke overlijden mogen afgevoerd worden.
Dat bewijst nog eens hoe het met de mensenrechten in Europa dat sinds kort de Belgische christendemocraat Herman Van Rompuy tot president benoemde, in werkeljkheid gesteld is...

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.

kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
Werkgroep Morkhoven - Wordpress

http://droitfondamental.eu/